SEuch NOuch NO V-16

Svensk Klubbvinnare
SDPV-16

SE VCH

Heziblos Lord Fellem

Flex är ögon lyst U:A patella U:A

Flex är en avkomma efter
Far; Heziblos Lord Borassus Mor; Beauty-Exina